српски / english

 

 

2014

 

Бр. јавне набавке: 1-5/2013
Предмет јавне набавке: Услуге на унапређивању шума за 2014.годину, по партијама
Рок за подношење понуде: 16.12.2013.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Исправка Конкурсне документације 1.:

Исправка Конкурсне документације 2.:

Исправка Конкурсне документације 3.:

Исправка Конкурсне документације 4.:

Обавештење о закљученом уговору, Партија 3.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 4.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 5.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 6.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 7.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 8.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 9.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 10.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 11.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 12.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 13.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 14.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 15.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 16.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 17.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 18.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 1.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 2.

 

Бр. јавне набавке: 2-1/2014
Предмет јавне набавке: Услуге на гајењу шума и расадничкој производњи за 2014.годину, по партијама
Рок за подношење понуде: 17.02.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Исправка

Исправка 2.

Исправка 3.

Исправка 4.

Обавештење о измени датума отварања понуда

Обавештење о обустави партија 9.

Обавештење о обустави партија 13.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 1.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 2.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 3.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 4.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 5.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 6.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 10.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 11.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 15.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 16.

 

Бр. јавне набавке: 2-2/2014
Предмет јавне набавке: набавка горива
Рок за подношење понуде: 14.03.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Исправка Конкурсне документације:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 3-2/2014
Предмет јавне набавке: набавка рибље млађи
Рок за подношење понуде: 26.02.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 3-1/2014
Предмет јавне набавке: набавка услуга обезбеђења објеката ловиште "Равне"
Рок за подношење понуде: 27.02.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 3-3/2014
Предмет јавне набавке: набавка канцеларијске опреме
Рок за подношење понуде: 28.02.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 3-4/2014
Предмет јавне набавке: набавка тонера

Рок за подношење понуде: 10.03.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 2-3/2014
Предмет јавне набавке: набавка електричне енергије
 

Рок за подношење понуде: 07.04.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Измена и допуна Конкурсне документације:

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуде: 14.04.2014.год.

 

Бр. јавне набавке: 3-5/2014
Предмет јавне набавке: набавка пластичних плочица и кланфи

Рок за подношење понуде: 17.03.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Исправка позива за подношење понуда

Исправка конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 2-4/2014
Предмет јавне набавке: услуге гајења шума, шуме Епархије сремске, преговарачки поступак, чл.35.ст1. тачка 1 Закона
Рок за подношење понуде: 19.03.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору,партија 1

Обавештење о закљученом уговору,партија 2

Обавештење о закљученом уговору,партија 3

Обавештење о закљученом уговору,партија 4
 

Бр. јавне набавке: 2-5/2014
Предмет јавне набавке: услуге гајења шума, шуме Епархије сремске, преговарачки поступак, чл.36.ст1. тачка 1 Закона
Рок за подношење понуде: 19.03.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору,партија 1

Обавештење о закљученом уговору,партија 2
 

Бр. јавне набавке: 3-6/2014
Предмет јавне набавке: услуге одобравања краткорочног кредита за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну
Рок за подношење понуде: 10.04.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Конкурсна документација,прилог 1:

Конкурсна документација,прилог 2:

Конкурсна документација,прилог 3:

Конкурсна документација,прилог 4:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 3-7/2014
Предмет јавне набавке: услуге одржавања и поправке возила
Рок за подношење понуде: 16.04.2014.год
.

Рок за подношење понуде: 23.04.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Појашњење конкурсне документације:

Продужење рока за подношење понуда:

Образложење, одговори:

Измењена Конкурсна документација:

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка, партија 3.

Обавештење о закљученом уговору,партија 1.

Обавештење о закљученом уговору,партија 2.

Обавештење о закљученом уговору, партија 4.

Обавештење о закљученом уговору, партија 5.

Обавештење о закљученом уговору, партија 6.

Обавештење о закљученом уговору, партија 7.

 

Бр. јавне набавке: 3-8/2014
Предмет јавне набавке: услуге штампања
Рок за подношење понуде: 17.04.2014.год
.

Рок за подношење понуде: 23.04.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Појашњење конкурсне документације:

Продужење рока за подношење понуда:

Појашњење конкурсне документације:

Обавештење о закљученом уговору:

 

Бр. јавне набавке: 3-10/2014
Предмет јавне набавке: набавка врећа и кеса за смеће
Рок за подношење понуде: 17.04.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 3-11/2014
Предмет јавне набавке: набавка услуга одржавања терена
Рок за подношење понуде: 23.04.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 2-7/2014
Предмет јавне набавке: радови на изградњи тврдог шумског пута
Рок за подношење понуде: 30.05.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Конкурсна документација,други део:

Конкурсна документација,трећи део:

Појашњење конкурсне документације:

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
 

Бр. јавне набавке: 2-6/2014

Предмет јавне набавке: радови на адаптацији-инвестиционом одржавању ловачке куће Ворово
Рок за подношење понуде: 30.05.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору:

 

Бр. јавне набавке: 2-8/2014

Предмет јавне набавке: набавка возила, по партијама
Рок за подношење понуде: 30.05.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору,партија 1.:

Обавештење о закљученом уговору,партија 2.:

 

Бр. јавне набавке: 3-12/2014
Предмет јавне набавке: набавка делова и прибора за возила и њихове моторе, по партијама

Рок за подношење понуде: 15.05.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору:

Обавештење о закљученом уговору:

 

Бр. јавне набавке: 3-13/2014
Предмет јавне набавке: правне услуге-услуге заступања
Рок за подношење понуде: 27.05.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору:

 

Бр. јавне набавке: 2-9/2014

Предмет јавне набавке: набавка хемијских средстава
Рок за подношење понуде: 23.06.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору:

 

Бр. јавне набавке: 3-14/2014

Предмет јавне набавке: услуге повезане са пољопривредном производњом
Рок за подношење понуде: 09.06.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о обустави поступка јавне набавке:

 

Бр. јавне набавке: 3-15/2014

Предмет јавне набавке: услуге одржавања и поправке теретних возила, програм "фиат" и "застава"
Рок за подношење понуде: 20.06.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору:

 

Бр. јавне набавке: 2-11/2014

Предмет јавне набавке:набавка жице за ограду у ловишту Ворово
Рок за подношење понуде: 18.07.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Питања и одговори:

Питања и одговори2:

Обавештење о закљученом уговору:

 

Бр. јавне набавке: 3-16/2014

Предмет јавне набавке: услуге повезане са пољопривредном производњом
Рок за подношење понуде: 03.07.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Измењена Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору:

 

Бр. јавне набавке: 2-12/2014
Предмет јавне набавке: радови на изградњи тврдог шумског пута Партизански пут-Мандалина ћуприја
Рок за подношење понуде: 04.08.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Питања и одговори:

Измена Конкурсне документације:

Измена Конкурсне документације:

Продужење рока за подношење понуда

Питања и одговори:

Обавештење о закљученом уговору:

 

Бр. јавне набавке: 2-13/2014
Предмет јавне набавке: Услуге на унапређивању шума за 2014.годину, по партијама
Рок за подношење понуде: 04.08.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору, Партија 1.

Обавештење о закљученом уговору, Партија 2.

 

Бр. јавне набавке: 2-14/2014
Предмет јавне набавке: Услуге на гајењу шума манастира Раковац за 2014.годину
Рок за подношење понуде: 04.08.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о обустави поступка јавне набавке:

 

Бр. јавне набавке: 2-10/2014
Предмет јавне набавке: радови на изградњи и реконструкцији ограде у ограђеном делу ловишта Ворово
Рок за подношење понуде: 11.08.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Питања и одговори:

Измењена Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 2-15/2014

Предмет јавне набавке: набавка житарица, по партијама:

1. кукуруз (у клипу и у зрну)

2. семенски материјал (семенски кукуруз)
Рок за подношење понуде: 22.08.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору партија 1.

Обавештење о закљученом уговору партија 2.

 

Бр. јавне набавке: 3-19/2014
Предмет јавне набавке: GPS уређаји, навигациони инструменти, 20 комада
Рок за подношење понуде: 13.08.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Питања и одговори:

Обавештење о закљученом уговору,

 

Бр. јавне набавке: 3-20/2014
Предмет јавне набавке: услуге даљинског надзора возила (за 31 возило)
Рок за подношење понуде: 29.08.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору,

 

Бр. јавне набавке: 2-16/2014
Предмет јавне набавке: услуге гајења шума, Епархија сремска, шуме манастира Раковац
Рок за подношење понуде: 03.09.2014.год
.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 3-18/2014
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања у ЈП “НП Фрушка гора“
Рок за подношење понуде: 06.10.2014.год
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 3-21/2014
Предмет јавне набавке: радови на изградњи купатила у Еко кампу, на Стражилову
Рок за подношење понуде: 20.10.2014.год
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 3-23/2014
Предмет јавне набавке: услуге одржавања терена, по партијама
Рок за подношење понуде: 31.10.2014.год
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору, партија 1.

Обавештење о закљученом уговору, партија 2.
 

Предмет јавне набавке: Услуге на унапређивању шума за 2015.годину, по партијама

Предходно обавештење

 

Бр. јавне набавке: 3-22/2014
Предмет јавне набавке: набавка радне и заштитне одеће и опреме за безбедност и здравље на раду
Рок за подношење понуде: 21.11.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 2-17/2014
Предмет јавне набавке: Услуге на унапређивању шума за 2015.годину, по партијама
Рок за подношење понуде: 29.12.2014.год.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Питања и одговори:

Измењена Конкурсна документација:

 

Бр. јавне набавке: 3-24/2014
Предмет јавне набавке: набавка ванбродског погонског мотора
Рок за подношење понуде: 11.12.2014.год
.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација:

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Архива јавних набавки 2013  2014 2015 2016 2017 2018

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

Informator o radu

 

Javne nabavke