српски / english

ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

  • Заштита, очување и унапређивање биогеографских обележја подручја, екосистема и разноврсности изворне флоре, фауне и фунгије, као и спречавање активности које могу нарушити основна обележја и друга својства националног парка.

  • Научно-истраживачка активност

  • Културно-образовна активност

  • Презентација и популаризација вредности националног парка

  • Пројектовање и уређивање подручја, као и санација и ревитализација угрожених делова националног парка

СПОРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Узгој, заштита и искоришћавање шума, узгој дивљачи и организовање лова, рибарство на језерима и рибњацима, туристичко посредовање, продаја разних прехрамбених (дивљач, риба, гљиве, лековито биље, шумски плодови...) и непрехрамбених производа (грађевинско, огревно и целулозно дрво) итд.

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Шумарство

Лов

Риболов

Уређење простора

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

 

Informator o radu

Dokumenti

 

Javne nabavke