српски / english

 

План јавних набавки за 2015. годину -  План 2015

Измењен План јавних набавки за 2015. годину -  План 2015

Измењен План јавних набавки за 2015. годину -  План 2015

Правилник о уређивању поступка јавне набавке у ЈП "Национални парк Фрушка гора"

План јавних набавки за 2016. годину -  План 2016

Измењен План набавки за 2016. годину - План 2016

Измењен План набавки за 2016. годину - План 2016

Техничка измена Плана набавки за 2016. годину - План 2016

План набавки за 2017.годину План 2017

Измењен План набавки за 2017.годину План 2017

Измењен План набавки за 2017.годину План 2017

Измена Плана План 2017

Измена Плана План 2017

Измена Плана План 2017

План набавки План 2018

Одлука о усвајању Плана набаки Одлука

 

2018

 

 

Бр. јавне набавке: 5-9-ОУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка услуга на унапређивању шума за 2018.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 04.12.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 1

Одлука о додели оквирног споразумa 1

Одлука о додели оквирног споразума 2

Одлука о додели оквирног споразума 3

Одлука о додели оквирног споразума 4

Одлука о додели оквирног споразума 5

Одлука о додели оквирног споразума 6

Одлука о додели оквирног споразума 7

Одлука о додели оквирног споразума 8

Одлука о додели оквирног споразума 9

Одлука о додели оквирног споразума 10

Одлука о додели оквирног споразума 11

Одлука о додели оквирног споразума 12

Одлука о додели оквирног споразума 13

Одлука о додели оквирног споразума 14

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 1

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 2

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 3

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 4

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 5

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 6

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 7

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 8

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 9

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 10

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 11

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 12

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 13

Обавештење о закључењу оквирног споразумa, партија 14

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 3

Обавештење о закључењу уговора, партија 4

Обавештење о закључењу уговора, партија 6

Обавештење о закључењу уговора, партија 6

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 7

Обавештење о закључењу уговора, партија 8

Обавештење о закључењу уговора, партија 8

Обавештење о закључењу уговора, партија 9

Обавештење о закључењу уговора, партија 9

Обавештење о закључењу уговора, партија 10

Обавештење о закључењу уговора, партија 10

Обавештење о закључењу уговора, партија 12

Обавештење о закључењу уговора, партија 12

Обавештење о закључењу уговора, партија 13

Обавештење о закључењу уговора, партија 13

Обавештење о закључењу уговора, партија 13

Обавештење о закључењу уговора, партија 14

 

Бр. јавне набавке: 1-1-ОУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: набавка услуга на гајењу шума за 2018.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 26.02.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 1-2-ОУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: набавка услуга у расадничкој производњи за 2018.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 08.03.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 2-1-МНУ-ОС/2018
Предмет јавне набавке: услуге одржавања и поправке возила, са уградњом резервних делова

Рок за подношење понуда: 19.02.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 Oдговор на питање

Одлука о додели оквирног споразума

 

Бр. јавне набавке: 2-2-МНУ-У/2018
Предмет јавне набавке: услуге стручног надзора на изградњи пута Парагово

Рок за подношење понуда: 22.02.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Архива јавних набавки 2013  2014 2015 2016 2017

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

Informator o radu

 

Javne nabavke