српски / english

 

План јавних набавки за 2015. годину -  План 2015

Измењен План јавних набавки за 2015. годину -  План 2015

Измењен План јавних набавки за 2015. годину -  План 2015

Правилник о уређивању поступка јавне набавке у ЈП "Национални парк Фрушка гора"

План јавних набавки за 2016. годину -  План 2016

Измењен План набавки за 2016. годину - План 2016

Измењен План набавки за 2016. годину - План 2016

Техничка измена Плана набавки за 2016. годину - План 2016

План набавки за 2017.годину План 2017

Измењен План набавки за 2017.годину План 2017

Измењен План набавки за 2017.годину План 2017

 

2017

 

Бр. јавне набавке: 1-4-ОУ-ОС/2016
Предмет јавне набавке: набавка услуга на унапређивању шума, за 2017.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 21.11.2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена Конкурсна документација

Конкурсна измена

Одлука о обустави, партија 1

Одлука о обустави, партија 9

Обавештење о обустави поступка, партија 1 и 9

Одлука о додели ОС, партија 2

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 2

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели ОС, партија 3

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 3

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели ОС, партија 4

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 4

Обавештење о  закљученом уговору

Обавештење о  закљученом уговору

Обавештење о  закљученом уговору

Одлука о додели ОС, партија 5

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 5

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели ОС, партија 6

Техничка исправка Одлуке о додели ОС, партија 6

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 6

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели ОС, партија 7

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 7

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели ОС, партија 8

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 8

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Бр. јавне набавке: 1-5-ППУ-ОС/2016
Предмет јавне набавке: набавка услуга на унапређивању шума, за 2017.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 23.12.2016.године

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели ОС, партија 1

Одлука о додели ОС, партија2

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 1

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 2

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 5-1-ОУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка услуга на гајењу шума, за 2017.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 03.03.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена Конкурсна документација

Конкурсна документација-Измена Комисије

Питања и појашњења-Измена Комисије

Измењена Конкурсна документација

Конкурсна документација-Измена Комисије

Конкурсна-обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и појашњења и техничка исправка конкурсне документације

Одлука о обустави поступка, партија 1

Одлука о обустави поступка, партија 2

Одлука о обустави поступка, партија 3

Одлука о обустави поступка, партија 4

Одлука о обустави поступка, партија 5

Обавештење о обустави поступка

 

Продаја дубећег дрвета (на пању)
Рок за подношење понуда: 06.02.2017.године до 11,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 03.02.2017.године

Конкурсна документација РЈ Лежимир

Конкурсна документација РЈ Ердевик

 

Бр. јавне набавке: 6-1-МНУ-У/2017
Предмет јавне набавке:
услуге одржавања терена

Рок за подношење понуда: 01.03.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка 6-1

Обавештење о обустави поступка 6-1

 

Бр. јавне набавке: 6-2-МНР-У/2017
Предмет јавне набавке:
радови на одржавању меких и тврдих шумских путева

Рок за подношење понуда: 01.03.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка 6-2

Обавештење о обустави поступка 6-2

 

Бр. јавне набавке: 6-3-МНД-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка пластичних плочица и другог мат.за обележавање

Рок за подношење понуда: 07.03.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

Бр. јавне набавке: 5-2-ОУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: услуге у расадничкој производњи, за 2017.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 30.03.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума,1

Одлука о закључењу оквирног споразума,2

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о додели оквирног споразума, партија 2

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

 

Бр. јавне набавке: 6-4-МНУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: услуг
е одржавања и поправке возила, са уградњом резервних делова

Рок за подношење понуда: 23.03.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

Бр. јавне набавке: 6-5-МНУ-У/2017
Предмет јавне набавке:
услуге одржавања терена (кошење ливада)

Рок за подношење понуда: 04.04.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

Одлука о додели уговора - партија 5

 

Бр. јавне набавке: 6-6-МНР-У/2017
Предмет јавне набавке:
радови на одржавању меких и тврдих шумских путева и постављање рампи

Рок за подношење понуда: 04.04.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

Одлука о додели уговора - партија 5

 

Бр. јавне набавке: 5-4-ППУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка услуга на гајењу шума, за 2017.годину, по партијама

Рок за подношење понуда: 18.04.2017.године

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума,1

Обавештење о закључењу оквирног споразума,1

Обавештење о закључењу уговора,1

Обавештење о закључењу уговора,2

Одлука о закључењу оквирног споразума,2

Обавештење о закључењу оквирног споразума,2

Обавештење о закључењу уговора,2

Обавештење о закључењу уговора,3

Обавештење о закључењу уговора,4

Одлука о закључењу оквирног споразума,3

Обавештење о закључењу оквирног споразума,3

Обавештење о закључењу уговора,3

Одлука о закључењу оквирног споразума,4

Обавештење о закључењу оквирног споразума,4

Обавештење о закључењу уговора,4

Одлука о закључењу оквирног споразума,5

Обавештење о закључењу оквирног споразума,5

Обавештење о закључењу уговора,5

 

Бр. јавне набавке: 5-3-ОД-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка горива

Рок за подношење понуда: 22.05.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу Уговора

 

Бр. јавне набавке: 6-7-МНД-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка канцеларијског материјала и опреме, по партијама

Рок за подношење понуда: 12.05.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна-питања и одговор

Одлука о додели ОС - партија 1

Одлука о додели ОС - партија 2

Обавештење о закључењу ОС - партија 1

Обавештење о закључењу ОС - партија 2

 

Бр. јавне набавке: 5-5-ОР-У/2017
Предмет јавне набавке: набавка радова на изградњи шумског пута "Ворово-Дрење"

Рок за подношење понуда: 12.06.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и разјашњења

Измена и допуна Конкурсне документације

Измена и допуна Конкурсне документације

Питања и разјашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Бр. јавне набавке: 6-9-МНД-У/2017
Предмет јавне набавке: набавка рибље млађи

Рок за подношење понуда: 22.05.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Бр. јавне набавке: 6-10-МНД-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка електричне енергије

Рок за подношење понуда: 16.06.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закљученом уговору

 

Бр. јавне набавке: 6-11-МНД-У/2017
Предмет јавне набавке: набавка рибље млађи

Рок за подношење понуда: 19.06.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Бр. јавне набавке: 6-12-МНД-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка пољопривредне опреме

Рок за подношење понуда: 26.06.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

 

Продаја дубећег дрвета (на пању)
Рок за подношење понуда: 03.07.2017.године до 09,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 30.06.2017.године

Конкурсна документација РЈ Сремска Каменица

 

Бр. јавне набавке: 6-13-МНУ-ОС/2017
Предмет јавне набавке: услуге дугорошног закупа путничких возила

Рок за подношење понуда: 14.07.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

 

Бр. јавне набавке: 5-6-ОР-У/2017
Предмет јавне набавке: Радови у ловишту Ворово (постављање ограде)

Рок за подношење понуда: 28.08.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и разјашњења

Одлука о обустави поступка

 

Бр. јавне набавке: 5-7-ОР-У/2017
Предмет јавне набавке: Грађевински радови на адаптацији ловачке куће у Ворову

Рок за подношење понуда: 28.08.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

 

Бр. јавне набавке: МНД-ОС-6-14/2017
Предмет јавне набавке: Набавка хране за дивљач

Рок за подношење понуда: 22.09.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу ОС

Обавештење о закључењу ОС

Обавештење о закључењу уговора

 

Продаја дубећег дрвета (на пању)
Рок за подношење понуда: 25.09.2017.године до 11,00 часова

Оглас се објављује у дневном листу Дневник 23.09.2017.године

Конкурсна документација РЈ Сремска Каменица

 

 

Бр. јавне набавке: 6-15-МНД-У/2017
Предмет јавне набавке: набавка рибље млађи

Рок за подношење понуда: 16.10.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 6-8-МНД-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка
гума за возила

Рок за подношење понуда: 16.10.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели оквирног споразума

 

Бр. јавне набавке: 6-16-МНД-У/2017
Предмет јавне набавке: набавка муфлонске дивљачи

Рок за подношење понуда: 18.10.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 5-9-ППР-У/2017 преговарачки поступак
Предмет јавне набавке: грађевински радови на адаптацији ловачке куће у Ворову

Рок за подношење понуда: 20.10.2017.године

Обавештење о покреетању преговарачког поступка

Конкурсна документација

 

Бр. јавне набавке: 5-8-ОР-ОС/2017
Предмет јавне набавке: набавка радова на изградњи шумских путева

партија 1: Јанок

партија 2: Парагово

Рок за подношење понуда: 13.11.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 1

Конкурсна документација 2

Конкурсна документација 3

Конкурсна документација 4

 

 

Архива јавних набавки 2013  2014 2015 2016

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

Informator o radu

 

Javne nabavke