српски / english

Асоцијација националних паркова

30.09.2010.

На сајму "Лорист" у Новом Саду 29.09.2010. године, основана је Асоцијација Националних паркова и заштићених природних добара Србије. Оснивачкој скупштини присуствовали су поред представника бројних заштићених природних добара у Србији и др Оливер Дулић (Министар животне средине и просторног планирања у Влади Републике Србије), др Слободан Пузовић (покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој - Нови Сад) и др Биљана Пањковић (директор Покрајинског завода за заштиту природе - Нови Сад).

За председника управног одбора асоцијације изабран је Добривоје Антонић (директор НП Фрушка гора) а за председника скупштине асоцијације изабран је др Бојан Миловановић (директор НП Копаоник).

ЧЛАНОВИ АСОЦИЈАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВАИ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА СРБИЈЕ

1 . ЈП Национални парк Копаоник, Копаоник
2 . ЈП Национални парк Тара, Бајина Башта
3 . ЈП Национални парк Фрушка гора, Сремска Каменица
4 . ЈП Национални парк Ђердап, Доњи Милановац
5 . ЈП Национални парк Шар планина, Штрпце
6 . ЈП Србијашуме, Београд
7 . ЈП Војводинашуме, Петроварадин
8 . Резерват Увац д.о.о, Нова Варош
9 . Парк природе Мокра гора д.о.о, Мокра Гора
1 0 .Покрет горана Сремска Митровица, Сремска Митровица
1 1 .Јавно предузеће Палић-Лудаш, Палић
1 2 .Туристичка организација Чачка, Чачак
1 3 .Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица
1 4 .Рибарско газдинство Ечка а.д, Лукино Село
1 5 .Планинка а.д, Куршумлија

 

Циљеви Асоцијације биће:

а) Јачање система управљања националним парковима, заштићеним пределима, споменицима, резерватима и парковима природе кроз заједничко стварање услова за успешније чување, одржавање и обнављање њихових вредности;

б) Решавање главних питања управљања националним парковима и заштићеним подручјима у области струке, организације и техничког опремања;

в) Јачање капацитета за приступ изворима финансирања

г) Снажење намена и функција заштићених подручја у области научног и образовног рада, неговања и јачања културних вредности у човеку, заједници и простору на коме живе и пружања еколошких услуга, првенствено кроз очување есенцијалних садржаја животне средине и генетског фонда;

д) Потпомагање одрживог социо-економског развоја који се заснива на одмереном коришћењу природних ресурса и прикладном уређењу простора за потребе одмора и уживања људи у благодетима и лепоти природе заштићених подручја;

ђ) Приказивање вредности заштићених подручја и промоција резултата и користи од њиховог очувања и пажљивог коришћења на локалном, националном и међународном нивоу;

е) Заједнички наступ у домаћим и међународним програмима и организацијма и учлањење у Федерацију природних и националних паркова Европе - EUROPARK Federation;

ж) Подстицање, охрабривање и помагање активности на ширењу мреже заштићених и еколошки значајних подручја;

з) Смањивање јавних трошкова на управљању;

и) Јачање одговорности и ауторитета управљача;

ј) Пружање свих видова помоћи члану удружења, одбрана интереса и угледа члана и удружења у целини.

 

 

 

 

 

 

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

Informator o radu

 

Javne nabavke

 

 

   
 

Архива вести