српски / english

Радионица "Вештине за заштиту шума"

11.05.2011.

Дана 11.05.2011. год. поводом међународне године шума у просторијама Информативног центра Националног парка Фрушка гора реализована је радионица "Вештине за заштиту шума- откривање симптома Phytophthora spp. у храстовим шумама". Познати светски фитопатолог за детекцију и детерминацију Phytophthora врста и међународни експерт за сушење шума dr Thomas R. Jung, заједно са редовним професором шумарског факултета у Београду др Милком Главендекић информисао је учеснике радионице о најновијим достигнућима из ове веома важне проблематике у домену заштите шума. Запослени у Националном парку Фрушка гора, техничари, инжењери и остали стручњаци шумарске струке као и гости имали су драгоцену прилику да се упознају са значајем, методама детекције али и превенције узрока сушења храстових шума на овим просторима.

Уједињене нације прогласиле су 2011. годину за Међународну годину шума, у циљу подизања свести друштва о значају шума и унапређења одрживог газдовања, заштите и стања шума на Земљи.

Шуме су извор чисте воде, чистог ваздуха и хране. Обезбеђују много значајних функција за цело друштво, сигурно станиште за флору и фауну, грађу за наше куће, целулозу за папир, предивне пејзаже као и археолошко и историјско наслеђе. О значају шума за живот човека говоре и процене стручњака према којима нестајање површина под шумом делом утиче и на глобално загревање. Такође, егзистенција преко 1.6 милијарди становника на планети директно или индиректно зависи од шуме, а производи шумарства су извор економског раста и запошљавања.

Како би се на адекватан начин представио значај шума и потреба да се друштво у целини укључи у очување и унапређење стања шума, предвиђене су разноврсне активности широм света. Форум за шуме при Секретаријату УН је одређен као координационо тело за реализацију активности поводом Међународне године шума.

У Србији, у Међународној години шума, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме у сарадњи са грађанима, локалним самоуправама, школама, надлежним институцијама, медијима и невладиним организацијама, као и до сада, свој допринос даће активностима везаним за јачање свести грађана о значају шума, кроз трибине, едукације и радове на терену. У том циљу је планирано да се у сарадњи са институцијама које газдују шумама организују обиласци шума и нарочито значајних објеката у функцији шумарства.

Управа за шуме, организоваће активности са циљем да се становништву укаже са једне стране на значај шума, а са друге на конкретне мере којима се шуме могу пре свега заштити од крчења и деградације, као и унапредити, што је задатак шумарске струке али и друштва у целини

 

 

 

 

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

Informator o radu

 

Javne nabavke

 

 

   
 

Архива вести