српски / english

22. март - Светски дан вода

22.03.2011.

Уједињене нације 22.март прогласиле су за Међународни дан вода, а обележавањем овог дана подсећа се на важност заштите воде и њен недостатак у многим земљама света. Наиме, процењује се да око милијарду људи на планети нема приступ питкој води.

У следећих педесет година очекује се да ће раст светске популације изностити 40 до 50% и да ће заједно са индустријализацијом и урбанизацијом довести до пораста потреба за водом, што ће имати озбиљне последице на животну средину. Један од Миленијумских циљева до 2015. године је да преполови број људи који немају приступ пијаћој води.

Овим даном Уједињене нације желе да п одсет е на важност заштите вода, као и да укажу на недостатак воде за пиће у многим крајевима света. Такође од 2005. до 2015.године се обележава деценија вода тако да Светски дан вода има посебан значај током ових година.

Фрушка гора, као острвска планина, представља самосталну, али и особену хидролошку целину која се разликује од свих осталих области Војводине. И поред релативно мале сабирне области, она се одликује обилним подземним водама, великим бројем нормалних и крашких извора и врела, појавом минералнх и термалних извора и врела и изузетном густином речне мреже. Подземне воде Фрушке горе, првенствено вадозне и кондензационе, јављају се у више нивоа, што одговара њеној геолошкој грађи, тектонском склопу и топографском изгледу. Њихови горњи хоризонти хране обиље извора што избијају у врховима кратких долина непосредно под главним венцем или у суподини планине. Од њих постају многобројни потоци и реке коју се спуштају низ планинске паднине, према Дунаву на северу или сремској десној заравни на југу, и најчешће постепено нестају упијајући се у прпоустљиве седименте дна самог корита. Ове воде заједно са водама дубљих хоризоната суподинских предела учествују у подземном храњењу издани суседних, нижих области.

Из напред наведених чињеница Фрушка гора поседује 187 извора веома квалитетне воде за пиће, лечење и друге намене. Потоци Фрушке горе напајују 12 акумулационих језера које чине биотоп воденим организмима а пре свега рибама које су у њима заспупљене. Језера су уклопљена у планински амбијент и представљају и станишта разноврсних птица.

Све ове водене екосистеме, изворе, потоке, језера је непоходно чувати сваког дана а не само на овај дан, 22.марта када се резолуцијом УН-а 1992. године подсетило на важност заштите воде као најбитнијег елемента за живот на земљи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

Informator o radu

 

Javne nabavke

 

 

   
 

Архива вести