српски / english

Рекултивација копа "Орлово бојиште"

28.10.2011.

ИНФОРМАЦИЈА О САНАЦИЈИ И РЕКУЛТИВАЦИЈИ НАПУШТЕНОГ КОПА „ОРЛОВО БОЈИШТЕ“ НА ПАРАГОВУ

Санација и рекултивација напуштених копова је законска обавеза.

Санација напуштених копова у Националном парку Фрушка гора је предвиђена Просторним планом посебне намене Фрушке горе, са таксативним наводом напуштених копова, кога је усвојила Скупштина аутономне покрајине Војводине. Такође, санација и рекултивација истих наведених копова је предвиђена Мастер планом развоја Фрушке горе до 2022. године и Дугорочним планом управљања Националним парком Фрушка гора. Оба документа је такође усвојила Скупштина АПВ.

У Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора“ урађен је генарални пројекат санације и рекултивације за све напуштене копове.

Да би се приступило појединачној изради конкретних пројеката за сваки напуштени коп, претходно се утврђује будућа намена и обезбеђују услови које је неопходно обезбедити у заштити природе које даје Покрајински завод за заштиту природе.

Сва наведена процедура је испоштована код санације и рекултивације напуштеног копа „Орлово бојиште“ на Парагову.

Иницијативу за будућу намену овог напуштеног копа раније је покренуо Планинарско смучарски савез Војводине, са предлогом да то буде планинарско едукатвни и рекреативни центар, како су га и назвали „ПЕРЕЦ“ са спортским пењалиштем, планинарским домом, стазама и друго. Управни одбор ЈП „НП Фрушка гора“ је прихватио ову иницијативу и донео одлуку да се приступи санацији и рекултивацији напуштеног копа „Орлово бојиште“ са наведеном будућом наменом..

Пре приступању израде пројекта, обезбеђени су одговарајући услови Покрајинског завода за заштиту природе.

Овлашћена пројектантска кућа, је након сагледавања ситуације на терену уз уважавање услова Завода, урадила Пројекат санације напуштеног копа „Орлово бојиште“ на Парагову.

На овај пројекат добијена је сагласност решењем Министарства животне средине рударства и праостроног планирања и Владе Аутономне покрајине Војводине.

На основу ових документа сачињен је Уговор са „Путеви“ ад из Сремске Митровице о извођењу припремних радова да би се пристипило реализацији пројекта санације и рекултивације.

За ове радове Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“ је одредило свог инжењњера надзора и закључило уговор са инжењером геологије, а анексом и инжењером рударства о надзору у складу са Законом.

Извођач радова плаћа накнаду за изношење јаловине и камена приликом припремних радова и реализације санације и рекултивације у складу са Уредбом Владе републике Србије о накнадама у заштићеним подручјима.

Након извршења припремних радова расписаће се тендер за извођење санације и рекултивације наведеног копа.

Упоредо са овим послом урадиће се и План детаљне регулације овог простора у складу са законом, како би се након санације могло приступити изради објеката за будућу намену. За ове послове добијена је понуда од Јавног предузећа Завод за урбанизам града новог Сада, као једине овлашћене куће за ове послове на територији града Новог Сада. План детаљне регулације ће бити предмет јавног увида и разматрања и усвајања од стране Скупштине града Новог Сада.

Иста законска процедура се спроводи за припрему за рекултивацију и снацију још 7 напуштених копова који се налазе у трећем степену заштите националног парка. За коп Галерија у Раковцу је у складу са процедуром урађен пројекат и очекују се одговарајуће сагласности. Санација копа Средње брдо коју ради Лафарж је при крају и очекује се завршетак до краја године.

За све наведе фазе и послове сва документација се налази у Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора“ и доступна је јавности у складу са законом.

 

 

 

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

Informator o radu

 

Javne nabavke

 

 

   
 

Архива вести