српски / english

Пројекат санације

02.03.2012.

У Покрајинском заводу за заштиту природе 29.02.2012. године одржана је презентација Пројеката Санација и рекултивација локалитета „Козје брдо“, „Парагово 2“ „Стражилово 1“ „Стражилово 2“, „Стари Раковац“ и „Перина пећина“.

Намена локалитета „Козје брдо“ је научно образовна, „Парагово 2“ туристичко рекреативна, „Стражилово 1“ туристичко - рекреативна, „Стражилово 2“ туристичко - рекреативна, „Стари Раковац“ едукативна и туристичко - рекреативна, док је код локалитета „Перина пећина“ намена едукативна и образовна.

Сви Пројекти су урађени у складу са Законом о заштити природе, Просторним планом подручја посебне намене Фрушке горе до 2022.године, Планом управљања, Мастер планом одрживог развоја Фрушке горе од 2012. до 2022. године. Средства за уређење поменутих локалитета обезбећена су од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине према расписаном конкурсу за доделу бесповратних средстава у оквиру програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине.

На презентацији су говорили директор ЈП Добривоје Антонић и Стојан Аничић „Геостим“ аутор Појеката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

Informator o radu

 

Javne nabavke

 

 

   
 

Архива вести