српски / english

Дан шума

20.03.2013.

ДАН ШУМА

21. март

Обележавање Дана шума је почело 1971 године када је УН организација за храну и пољопривреду ФАО подржала иницијативу Европске пољопривредне конфедерације да се први дан пролећа прогласи за Светски дан шума. Циљ обележавања Дана шума је подизање свести друштва о значењу шума и унапређењу одрживог газдовања.

Шумски екосистеми заузимају највеће површине Националног парка Фрушка гора,представљају највећи извор биодиверзитета,па им се из тих разлога даје велики значај у заштићеном природном подручју. Од 23.315,53 ха шума и шумских земљишта у Н.П.Фрушка гора, које су од 1946 године биле државно власништво, на основу Закона о реституцији, Српској православној цркви је у 2011 години враћено 1827,61 ха.

Шуме и шумска землљишта се налазе на 8 административних и 44 катастарске општине.У вегетацијском смислу шуме Фрушке горе су сврстане у четири групе ( комплекса ) и то :

· алувијално-хидрофилни типови,

· ксеротермни и ксеромезофилни храстови типови,

· мезофилни китњаково-грабови и други типови,

· мезофилни букови типови шума.

Укупно је дефинисано преко 30 различитих типова шума, на различитим геолошким подлогама и различитим земљиштима.

 

 

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

Informator o radu

 

Javne nabavke

 

 

   
 

Архива вести