српски / english

22. март - Светски дан вода

22.03.2017.

Резолуцијом УН-а 1992. године, 22. март проглашен је за Светски дан вода, којом се подсећа на важност заштите воде и њеног недостатка у свету. Ова резолуција је сваке године актуелнија а нарочито после најновије студије о количини питке воде коју свет има на располагању данас а да услед пораста броја становништва, загађења и климатских промена за наредних 20 година воде ће бити за 1/3 мање.

Како знамо да је неопходни минимум 50 л воде дневно по особи -за пиће, прање, кување, једини излаз је у рационализацији потрошње, незагађивању и очувању водених ресурса.

Фрушка гора, као острвска планина, представља самосталну, али и особену хидролошку целину која се разликује од свих осталих области Војводине. И поред релативно мале сабирне области, она се одликује обилним подземним водама, великим бројем нормалних и крашких извора и врела, појавом минералнх и термалних извора и врела и изузетном густином речне мреже. Подземне воде Фрушке горе, првенствено вадозне и кондензационе, јављају се у више нивоа, што одговара њеној геолошкој грађи, тектонском склопу и топографском изгледу. Њихови горњи хоризонти хране обиље извора што избијају у врховима кратких долина непосредно под главним венцем или у суподини планине. Од њих постају многобројни потоци и реке коју се спуштају низ планинске падине, према Дунаву на северу или сремској десној заравни на југу, и најчешће постепено нестају упијајући се у пропустљиве седименте дна самог корита. Ове воде заједно са водама дубљих хоризоната суподинских предела учествују у подземном храњењу издани суседних, нижих области.

У прилог напред наведеним чињеницама Фрушка гора поседује 187 извора веома квалитетне воде за пиће, лечење и друге намене. Потоци Фрушке горе напајају 12 акумулационих језера које чине биотоп воденим организмима а пре свега рибама које су у њима заступљене. Језера су уклопљена у планински амбијент и представљају такође и станишта разноврсних птица.

 

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

 

Informator o radu

Dokumenti

 

Javne nabavke

 

 

Туристичка карта

 
 

Архива вести